Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 43(1) straipsnio 3 punktu ir Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

  1. naujai pastatytiems pastatams;
  2. parduodant, išnuomojant pastatus (pastatai sertifikuojami nuo 2009-01-01);
  3. didesniems kaip 1000 kv. m. naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio askirties pastatams (pastatai sertifikuojami nuo 2009-01-01).

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo kainos (Lt su PVM):

  • butas - 170 Lt;
  • namas - 300 Lt;
  • komercinis objektas - nuo 480 Lt.

Užsakant energinio naudingumo sertifikatą, būtina pateikti:

  • butui - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą;
  • naujai statomam namui - projektą ir unikalų numerį;
  • namui/komerciniam objektui - Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, kadastrinę bylą, objekto projektą (jei yra), išorės nuotraukas iš visų pusių.

Sertifikatas padaromas per 5 darbo dienas nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos.